DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.41-47

Мотивація в сучасному менеджменті: проблеми і протиріччя

Iryna Ignatieva, Alina Serbenivska

Анотація


У сучасних умовах швидкої зміни ринкового середовища саме персонал часто стає вирішальним чинником, який і забезпечує підприємству успішне, довготривале функціонування та гарну репутацію. Сьогодні керівництво багатьох підприємств стикається з проблемами неефективного використання різних видів ресурсів, що є наслідком зниження продуктивності праці персоналу, зменшення рівня його відповідальності та зацікавленості в результатах своєї діяльності. Статтю присвячено дослідженню особливостей змін, які потребують мотиваційних стратегій у бізнесі. Дослідження теорії Н. Хоува і В. Штрауса щодо зміни системи цінностей у різних поколіннях дає змогу висунути тезу про необхідність пошуку нових стимулів для сучасних поколінь. Дослідження базується на ви- вченні соціальних стратегій у країнах ЄС. Проведений аналіз практичного досвіду щодо специфіки підбору персоналу та особливостей працевлаштування молоді фіксує ситуацію, коли працівники не затримуються в компаніях більше 6 місяців, оскільки не спроможні і не готові протистояти реальним бізнес-проблемам, з іншого боку, підприємці-бізнесмени не можуть забезпечити результативність своїх компаній, оскільки в їхніх командах не вистачає вмотивованого персоналу. Більшість представників бізнесу констатує, що формула «вакансія = досвід + компетенції» більше не працює, а учасники бізнес-простору змушені шукати нові підходи до управління персоналом, які б забезпечували результат. Проведене дослідження базувалося на використанні методу порівняння, узагальнення – для уточнення та формалізації сутності поняття мотивації персоналу; методу абстрагування, абстрактно-логічних методів – для встановлення складових (важелів) впливу на мотивацію персоналу, кореляційного аналізу – для визначення щільності та напряму зв’язку між факторами, регресійного аналізу – для дослідження впливу між залежною та незалежною змінними.

Матеріал надійшов 24.04.2019


Ключові слова


мотивація персоналу; стимули; цінності; зайнятість; мотиваційна стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Search jobs by category [Poisk vakansiy po rubrikam]. Retrieved from https://rabota.ua/

Anthology of world philosophy: in 4 Volumes. Vol. 1. Moscow: Think. Retrieved from http://cxyshadr.ru/uploads/article_file/186/antologiya_filosofii__drevnost__i_srednevekov_e__ch_2.pdf.

Kuzansky, N. (1979). Works in two volumes. Vol. 1. Moscow: Think.

Gubsky, E. (1997). Philosophical encyclopedic dictionary. Moscow: INFRA-M.

Maslow, A. (1999). A Theory of Human Motivation. In Motivation and personality. St. Petersburg: Eurasia.

Khmil, F. (2006). Personnel Management: Textbook. Kyiv: Academvydav.

Kolot, A. (1998). Motivation, stimulation and evaluation of personnel: A manual. Kyiv: KNEU.

Inshyn, M. (2015). Features of employee motivation in the EU. Journal of the Kyiv University of Law, 2, 140–143.

Fiorezi, J. (2017). A new humanism of work. In Contemporary pedagogy: responsibility and education of the youth of future society, 109–113.

Chernyshev, A. (n. d.). Why they are not in a hurry: 5 stories of German students “at the age of” [Pochemu oni ne toropiatsia: 5 istorii nemetckikh studentov “v vozraste”]. Retrieved from https://euro-pulse.ru/eurocampus/pochemu-oni-ne-toropyatsya-5-istoriy-nemetskih-studentov-v-vozraste›.

III International Forum “FOIL: Psychology of Management for the Future Society” [III Mezhdunarodnyi forum “FOIL: psikhologiia upravleniia dlia obshchestva budushchego”]. Retrieved from https://onto.ru/directions/scientific_effort/.

Molodozhenia M. S., & Vilkhova L. (2004). Leading foreign experience of innovative forms of stimulation of personnel of enterprises [Providnyi zarubizhnyi dosvid innovatsiinykh form stymuliuvannia pratsi personalu pidpryiemstv]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2013/Economics/10_150973.doc.htm.

Newsrelease euroindicators. 30.11.2018. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9422707/3-30112018-BP-EN.pdf/fb7929e7-5e59-4a28-ba16-46a0beb188dc

Generation theory [Teoriya pokoleniy]. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория поколений.


Copyright (c) 2019 Iryna Ignatieva, Alina Serbenivska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.