DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.54-59

Прогнозування циклів соціально-політичного та еколого-економічного розвитку з оцінкою впливу на них змін сонячної активності

Valerii Kuzmenko

Анотація


У статті проаналізовано та підтверджено довгострокові прогнози фінансових і соціально-економічних криз, виконані на основі системної теорії різноманітних циклів, що створена протягом двох століть. Надано комплексну оцінку процесів трансформації регіональних фінансових криз у світову глобальну соціально-економічну кризу 2008–2019 рр., фази якої склали дві хвилі з піками 2008–2009 і 2013–2014 рр., що спостерігались і в часи Великої депресії 1929–1939рр. з піками 1933–1934 і 1937–1938 рр. Наслідком протиріч, накопичених останньою, відповідно до теорії довгих хвиль Кондратьєва, у 1939–1945 рр. стала Друга світова війна. Викладено історію розвитку системної теорії циклів О. Чижевського з оцінкою впливу космофізичних факторів на суспільні процеси на Землі. Зроблено кількісні та якісні оцінки різких змін сонячної активності (СА), її приросту та спаду через числа Вольфа. Виявлено синхронізацію катастрофічних соціально-політичних подій на Землі з максимальними змінами сонячної активності за модулем. Протягом трьох екстремальних років поспіль (1989–1991 рр.) максимумів СА, що синхронізували з процесами розпаду «соціалістичного табору» та СРСР, для них визначено катастрофічні дні соціально-політичних подій із застосуванням зброї проти народу в реперних точках змін СА. Також виявлено цикли та свого часу спрогнозовано найбільш кризові роки рецесії економіки в Україні після проголошення її незалежності. З огляду на теорію циклічності соціально-економічних криз М. Туган-Барановського і М. Кондратьєва визначено 9-річні цикли глобальної економіки в останні півстоліття з 3-річним лагом їх попередження механізмом фінансових криз.


Ключові слова


прогнозування; соціально-політичні, фінансові та еколого-економічні цикли; кризи; сонячна активність; числа Вольфа

Повний текст:

PDF

Посилання


Juglar, C. (1862). Des crises commerciales et de leur retour periodigue en France, en Angleterre et aux Etats-Unis. Paris. doi: https://doi.org/10.4000/books.enseditions.1426

Jevons, W. S. (1884). Investigation in Currency and Finance. London.

Chizhevsky, A. L. (1924). Physical factors of the historical process. Kaluga.

Chizhevsky, A. L. (1995). Сosmic pulse of life: Earth in the arms of the Sun. Heliotraxia. Moscow: Thought.

Tugan-Baranovsky, M. I. (1894). Industrial crises in modern England, their causes and the immediate impact on national life. St. Petersburg.

Tugan-Baranovsky, M. I. (1913). National economy. Yearbook of the newspaper “Rech” in 1913 (р. 89). St. Petersburg.

Kondratiev, N. D. (1922). The bread market and its regulation during the war and revolution. Moscow. reprint: Moscow: The science, 1991.

Kondratiev, N. D. (1989). Large conjuncture cycles. In Kondratiev, N. D. Problems of economic dynamics (pр. 172–226). Moscow: Economy.

Kurolenko, N. (1996, February 19). For the next 15 years, we will be shaken, flooded and crushed ... with depressions. Kiev Vedomosti.

Emelyanov, O. S., & Kuzmenko, V. P. (2007). Regional financial crises in the context of economic security of Ukraine. Strategic Panorama, 3, 130–137.

Schumpeter, J. (1939). Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. N.Y.–L.


Copyright (c) 2019 Valerii Kuzmenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.