DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.75-81

Ринок облігацій внутрішньої державної позики: динаміка і тенденції

Volodymyr Pynzenyk

Анотація


У статті досліджено ринок облігацій внутрішньої державної позики в Україні за 2016–2018 рр. Внутрішні державні облігації є основною складовою державного та гарантованого державою боргу України та становлять на кінець 2018 р. понад третину зобов’язань держави, що обумовлює необхідність детального та всебічного вивчення цього сегменту економіки. Метою цього дослідження є вивчення внутрішнього ринку державних облігацій, зокрема первинного та вторинного. Застосовано такі методи дослідження, як індукція, дедукція, синтез, систематизація та статистичний аналіз. Дослідження визначило стан вторинного ринку облігацій в Україні та наголошує на низькому розвитку ринку на цьому етапі, враховуючи такі фактори, як відносно низький обсяг угод та нерелевантність інформації по цьому ринку для проведення кількісного аналізу даних. Проаналізовано аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики Міністерством фінансів України на первинному ринку. Структуровано отримані дані за такими основними характеристиками, як типи облігацій, період розміщення та валюта запозичень. Розраховано середньозважені показники дохідності та терміну обігу за відповідною класифікацією. Зроблено припущення про причини динамік і тенденцій на первинному ринку облігацій. У результаті проведеного статистичного аналізу зроблено висновки про причини росту дохідності на суверенні облігації у 2018 р. Визначено напрями подальших досліджень щодо розширення періодів аналізу даних, зокрема майбутніх, з метою підтвердження зроблених припущень та виявлення нових закономірностей. Результати дослідження можуть бути застосовані для формування та удосконалення бюджетної політики задля забезпечення боргової безпеки держави.

Матеріал надійшов 25.04.2019


Ключові слова


державний борг; борг; ризик дефолту; боргова безпека; внутрішній борг; облігації; ОВДП

Повний текст:

PDF

Посилання


The Law of Ukraine “On securities and stock market”. (2006). Verkhovna Rada official web portal. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15?lang=en.

The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On issues of domestic state bonds”. (2001). Verkhovna Rada official web portal. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-2001-%D0%BF.

The National Bank of Ukraine. (2019a). Summarized information on executed purchase/sale deals on domestic bonds in the secondary market. Retrieved from https://beta.bank.gov.ua/files/vtor_rin.xlsx.

The National Bank of Ukraine. (2019b). Domestic bonds yield on primary market. Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63639.

Ministry of Finance of Ukraine. Results of domestic bonds placement. Retrieved from https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rezultaty-auktsioniv.

International Monetary Fund. (2019). Ukraine. Request for Stand-By Arrangement and Cancelation of Arrangement Under The Extend Fund Facility: United States, 2019 (IMF Country Report No.19/3). Retrieved from https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/01/08/Ukraine-Request-for-Stand-By-Arrangement-and-Cancellation-of-Arrangement-Under-the-Extended-46499.

World Bank. (2007). Developing the Domestic Government Debt Market: From Diagnostics to Reform Implementation: Washington, DC: World Bank. Retrieved from http://pubdocs.worldbank.org/en/647311510086429050/PDM-Publication-DomesticDebtMarketDevelopment-DevelopingTheDomesticGovernmentDebtMarket.pdf. doi: https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6874-9

Reinhart, C., & Rogoff, K. (2010). Growth in a Time of Debt. doi: 10.3386/w15639.

Altman, E. I. (1992). Revisiting the High-Yield Bond Market. Financial Management, 21 (2), 78. doi: https://doi.org/10.2307/3665667

Eichengreen, B., & Mody, A. (1998). What Explains Changing Spreads on Emerging-Market Debt: Fundamentals or Market Sentiment? doi: https://doi.org/10.3386/w6408


Copyright (c) 2019 Volodymyr Pynzenyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.