DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739.20194.1.9-13

Кредитні ризики та особливості їх убезпечення

Olena Bazilinska, Olena Panchenko

Анотація


Метою статті є визначення економічної сутності кредитного ризику та розкриття особливостей організації страхового захисту кредитних ризиків. У статті розкрито сутність кредитних ризиків, обґрунтовано необхідність їх убезпечення в сучасних умовах, а також доведено, що страхування кредитних ризиків має орієнтуватись на захист позичальників від ризиків, які загрожують їхній платоспроможності. У процесі дослідження проаналізовано різні підходи щодо поділу страхування кредитних ризиків і встановлено, що кредитні ризики – це вид фінансових ризиків, які є складовою підприємницьких ризиків, а поняття «кредитне страхування» є тотожним поняттю «страхування кредитних ризиків» і містить у собі поняття «страхування кредитів». У статті обґрунтовано класифікацію кредитного страхування на основі виділення різних видів кредитних відносин, які формуються як з банками – кредиторами, так і між суб’єктами господарювання в процесі реалізації продукції, а також здійснено поділ страхових послуг, які входять до кредитного страхування, за видами кредитів. Враховано поділ кредитів на фінансові (банківські), комерційні (товарні), споживчі та гарантовані кредити та перелічено види страхових послуг, які використовуються для їх убезпечення. У процесі дослідження також здійснено поділ кредитного страхування за різними галузями страхування, формою проведення страхування, тривалістю договорів страхування та способом організації страхового захисту. За результатами дослідження зроблено висновок, що створення безпечних умов використання кредитів суттєво впливає на економічну активність суб’єктів господарювання та на їхній ефективний розвиток, а детальне вивчення змісту та структури кредитного страхування має не тільки теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає змогу порівняти різні види страхового захисту кредитних ризиків та обрати найбільш оптимальне страхування. Отже, дослідження економічної сутності кредитних ризиків та особливостей їх убезпечення сприяє формуванню надійної системи страхового захисту всіх сторін кредитних відносин і стабільному розвитку економічних суб’єктів.

Ключові слова


кредити; кредитний ризик; управління ризиками; кредитне страхування; страхування кредитів

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vasil’eva, Е. Е. (2015). Credit risk: Topical issues of modeling. Finance and Credit, 7 (631), 45–53.

Volosovych, S. V. (2012). Economic essence of credit insurance. Actual Problems of Economics, 2 (128), 250–255.

Zagorodniy, А. G., Voznyik, L. G., & Smovzhenko, T. S. (2002). Financial dictionary. Kyiv: Tovarystvo “Znannia”.

Klapkiv, М. S. (2002). Insurance of financial risks. Monograph. Ternopil: Ekonomichna dumka, Kart-bash.

Prikhno, І. М. (2015). The current trends in credit insurance in Ukraine. Bulletin of the East European University of Economics and Management, 2 (19), 153–160.

Panchenko, O. I., & Kalchenko, O. M. (2018). Insurance of export credits as a basis for the activation of foreign economic activities of enterprises. Scientific Bulletin of Polissia, 1 (13), 169–175. doi: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-169-175

Osadets, S. S., Artyikh, Т. М., Gamankova, О. О. et al. (2007). Insurance services: Work book. Kyiv: KNEU.

Yavorska, Т. V. (2008). Insurance services. Educational tutorial. Kyiv: Knowledge.


Copyright (c) 2019 Olena Bazilinska, Olena Panchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.