Том 2, № 1 (2017)

Наукові записки НаУКМА. Економічні науки

Збірник призначений для науковців, дослідників та фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, менеджменту, маркетингу, проблемами європейської інтеграції, а також застосуванням економіко-математичних моделей у дослідженні соціально-економічних і фінансових процесів.

Зміст

Статті

Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту PDF
Olena Bazilinska, Olena Panchenko 3-7
Новий підхід до пояснення нейтральності грошей PDF
Alexander Bandura 8-13
Державно-приватне партнерство як середовище для формування ефективних стратегій розвитку підприємств PDF
Olena Bugrova 14-20
Сучасні інновації на грошово-кредитному та банківському ринках PDF (English) PDF
Svitlana Hlushchenko 21-27
Методологія визначення ставлення споживачів до фірм-продавців на ринку PDF
Oleksandra Gumenna, Liliya Pan 28-33
Аналіз фінансової ефективності рекламних заходів у фармацевтичній сфері PDF (English)
Pervin Dadashova, Vyacheslav Khobta 34-38
Наслідки сучасної валютно-курсової політики НБУ для соціально-економічного розвитку PDF
Dmytro Dyakovskyy 39-44
Корпоративна корупція і функції незалежних і внутрішніх аудиторів PDF (English)
Sergiy Ivakhnenkov 45-51
Ризик-менеджмент: проблематика розвитку PDF
Аndriy Kaminskyi 52-59
Облік лізингових (орендних) операцій PDF
Sofiya Kafka 60-68
Наукові підходи до визначення маркетингового менеджменту PDF
Iryna Kovshova 69-74
Економіко-математичне моделювання як метод дослідження впливу корупційних процесів PDF
Valerii Kuzmenko 75-80
Досвід ЄС щодо вдосконалення механізмів державного регулювання в авіаційній галузі PDF
L’ubov Kuzmenko 81-86
Соціальні екстерналії як побічний ефект здійснення інвестиційної діяльності PDF
Oksana Lendiel 87-91
Фактори впливу на формування економічних очікувань населення в Україні PDF
Pavlo Leshchenko 92-97
Роль державно-приватного партнерства в досягненні Цілей сталого розвитку до 2030 року PDF
Maryna Marianovych 98-102
Моделювання процесів внутрішньої міграції за допомогою методу системної динаміки PDF
Alina Novik 103-109
Реструктуризація державного боргу: моделі оцінки виплат за інструментами відновлення вартості PDF
Volodymyr Pynzenyk 110-115
Фіскальне регулювання: міжнародний досвід та уроки для України PDF
Оlexandra Ruskina 116-123
Забезпечення системи планування результатів діяльності торговельного підприємства PDF
Yurii Safonov, Оlga Poberezhets 124-129
Особливості оцінки конкурентоспроможності інтраокулярних лінз при виході на ринок медичних послуг PDF
Nina Chala 130-135