Том 2, № 1 (2017)

Наукові записки НаУКМА. Економічні науки

Збірник призначений для науковців, дослідників та фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, менеджменту, маркетингу, проблемами європейської інтеграції, а також застосуванням економіко-математичних моделей у дослідженні соціально-економічних і фінансових процесів.

Зміст

Статті

Новий підхід до пояснення нейтральності грошей PDF
Alexander Bandura
Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту PDF
Olena Bazilinska, Olena Panchenko
Державно-приватне партнерство як середовище для формування ефективних стратегій розвитку підприємств PDF
Olena Bugrova
Сучасні інновації на грошово-кредитному та банківському ринках PDF (English) PDF
Svitlana Hlushchenko
Методологія визначення ставлення споживачів до фірм-продавців на ринку PDF
Oleksandra Gumenna, Liliya Pan
Аналіз фінансової ефективності рекламних заходів у фармацевтичній сфері PDF (English)
Pervin Dadashova, Vyacheslav Khobta
Наслідки сучасної валютно-курсової політики НБУ для соціально-економічного розвитку PDF
Dmytro Dyakovskyy
Корпоративна корупція і функції незалежних і внутрішніх аудиторів PDF (English)
Sergiy Ivakhnenkov
Ризик-менеджмент: проблематика розвитку PDF
Аndriy Kaminskyi
Облік лізингових (орендних) операцій PDF
Sofiya Kafka
Наукові підходи до визначення маркетингового менеджменту PDF
Iryna Kovshova
Економіко-математичне моделювання як метод дослідження впливу корупційних процесів PDF
Valerii Kuzmenko
Досвід ЄС щодо вдосконалення механізмів державного регулювання в авіаційній галузі PDF
L’ubov Kuzmenko
Соціальні екстерналії як побічний ефект здійснення інвестиційної діяльності PDF
Oksana Lendiel
Фактори впливу на формування економічних очікувань населення в Україні PDF
Pavlo Leshchenko
Роль державно-приватного партнерства в досягненні Цілей сталого розвитку до 2030 року PDF
Maryna Marianovych
Моделювання процесів внутрішньої міграції за допомогою методу системної динаміки PDF
Alina Novik
Реструктуризація державного боргу: моделі оцінки виплат за інструментами відновлення вартості PDF
Volodymyr Pynzenyk
Фіскальне регулювання: міжнародний досвід та уроки для України PDF
Оlexandra Ruskina
Забезпечення системи планування результатів діяльності торговельного підприємства PDF
Yurii Safonov, Оlga Poberezhets
Особливості оцінки конкурентоспроможності інтраокулярних лінз при виході на ринок медичних послуг PDF
Nina Chala