Наукові записки НаУКМА. Економічні науки

Наукові записки НаУКМА. Економічні науки - рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу, що публікує статті в галузі економіки. Журнал створено 1999 року Національним університетом «Києво-Могилянська академія». Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук